Proiectul Art "Afaceri pentru Renasterea Traditiilor Imprimare

 În anul 2006  ADD a câstigat, in calitate de partener, un proiect de Finanţare Nerambursabilă intitulat ART „Afaceri prin Renaşterea Tradiţiilor” prin Programul de vecinătate România -Moldova 2004 -2006, Prioritatea Nr.2 Actiuni „People to Pleople”, Măsura Nr.2.1 Fondul Comun al Proiectelor Mici, Linia de buget Phare CBC 2004/Tacis CBC AP 2004 - Componenta Neighbourhood Project Facility. Bugetul  proiectului a fost de 33.000 euro, perioada de implementare fiind de 12 luni.
Prin acest proiect s-a urmărit sprijinirea dezvoltării meşteşugurilor populare din regiunea transfrontalieră România - Republica Moldova prin dezvoltarea de calităţi antreprenoriale pentru meşterii populari din regiunea transfrontalieră precum şi consolidarea relaţiei de colaborare între  meşterii populari prin crearea reţelei ART “Afaceri prin Renaşterea Tradiţiilor”.

Scopul proiectului:
Scopul acestui proiect consta in sprijinirea dezvoltarii mestesugurilor populare din regiunea transfrontaliera Romania – Republica Moldova prin dezvoltarea de calitati antreprenoriale pentru mesterii populari din regiunea transfrontaliera precum si consolidarea relatiei de colaborare intre  mesterii populari prin crearea retelei ART “Afaceri prin Renasterea Traditiilor”. 

Grupul tinta -20 de mesteri populari din judetele Iasi, Botosani, Vaslui (Romania) si din raioanele Straseni, Nisporeni, Calarasi, Soroca si Orhei (Republica Moldova).

Perioada de desfasurare -10 luni

Obiectivul general
Sprijinirea dezvoltarii mestesugurilor populare din regiunea transfrontaliera Romania-Republica Moldova prin deprinderea unor minime calitati antreprenoriale de catre mesterii populari din aceastã regiune, precum si consolidarea relatiei de colaborare dintre mesterii populari din cele doua tari prin crearea retelei transfrontaliere ART – „Afaceri prin Renasterea Traditiilor.
Obiective specifice:
- Promovarea mestesugurilor populare din zona transfrontaliera Romania – Republica Moldova
- Dezvoltarea infrastructurii necesare comunicarii dintre mesterii populari din regiunea Prutului si asociatiile de mesteri în vederea conectarii acestora la sistemele nationale de sustinere a culturii prin crearea unei retele a mesterilor populari;
- Dobandirea de catre mesterii populari de abilitati antreprenoriale pentru initierea si dezvoltarea unei afaceri in domeniul mestesugurilor traditionale;
-  Asigurarea raspandirii cunostintelor privind valoarea mestesugurilor populare, in pastrarea specificului regional al zonei Prutului, prin participarea mesterilor populari la un Festival al Prutului;
 
- Crearea cadrului de promovare a mestesugurilor populare prin realizarea de materiale promotionale pentru mesterii populari si produsele lor;
- Imbunatatirea comunicarii intre mesterii populari din regiunea transfrontaliera Romania – Republica Moldova, prin crearea unei retele a mesterilor populari;

Prin implementarea acestui proiect se va crea reteaua ART, formata din mesteri populari care isi desfasoara activitatea in regiunea de granita Romania – Republica Moldova in domeniul mestesugurilor traditionale. Crearea retelei ART va contribui la dezvoltarea activitatilor in domeniile design si produse noi, transfer de know-how si competente in mestesuguri, crearea de aliante intre afacerile locale in domeniu. in acelasi timp, proiectul sprijina participarea mesterilor populari din judetele Iasi, Botosani, Vaslui (Romania) si respectiv raioanele Straseni, Nisporeni, Calarasi, Soroca si Orhei (Republica Moldova) sa participe la un targ de creatie populara cu scopul de a cultiva specificul zonal si de a revitaliza meserii traditionale din regiunea transfrontaliera Romania – Republica Moldova.

 De asemenea promovarea se face printr-o campanie de promovare a retelei ART, prin distribuirea de materiale informative (brosuri, pliante, cataloage de prezentare a retelei ART, CD-uri). Va fi realizata o pagina de web si un film care vor prezenta activitatea membrilor.