Micii mesteri din Copou PDF Imprimare Email

Prezentare proiect

“Micii mesteri din copou”

EDITIA A II A

 

Consiliul Director al Asociaţiei “Dialog pentru Dezvoltare Iasi” vă roagă a supune  spre aprobare sponsorizarea implementării proiectului „Micii meşteri din Copou – tabără de creaţie populară” - ediţia a II-a .

 

 Scopul organizării taberei de creaţie populară este educarea tinerei generaţii în spiritul cunoaşterii şi respectării tradiţiilor autentice, a transferului între generaţii a meşteşugului artistic românesc.

Argumentele care stau la baza aceestei cereri sunt, în opinia noastră, următoarele:

 

·               Necesitatea şi dorinţa de a iniţia copiii si adolescentii din şcolile generale şi liceele din Iaşi  în tainele meşteşugurilor artistice româneşti este desprinsă din rezultatele editiei a I-a  a taberei, desfăşurată în peroada 8 - 14 iunie 2007, printr-un proiect finanţat de Primăria Municipiului Iasi. Impactul acţiunii, atât asupra grupurilor ţintă ( copii, părinţi, profesori implicaţi), cât şi asupra comunităţii locale a fost  foarte mare, iar solicitările venite din partea altor categorii de vârstă a elevilor, precum şi a profesorilor şi părinţilor crează obligaţia asociatiei, statutară şi morală   de-a relua şi dezvolta această activitate instructiv-educativă cu alte grupe de vârstă ale elevilor şi cu o extindere a meşteşugurilor practicate;

 

·               Tabăra de creaţie populară se va desfăşura în Parcul Copou, în perioada 18 - 24 iunie 2009. Desfăşurarea taberei de creaţie într-un spaţiu public permite accesul întregii comunităţi la desfăşurarea activităţilor, urmărind tehnicile folosite şi activitatea copiilor ce vor fi instruiti.

Meşteri populari consacraţi (in număr de 10) vor iniţia 100 de copii de clasele VI-VIII de la şcolile generale din Iaşi în tainele meşteşugurilor artistice. Pe fiecare atelier de lucru condus de către un meşter popular se vor repartiza câte 10 copii.

§        Programul taberei de creaţie populară va fi de 5 ore/ zi, din care o oră pauză interactivă. Copii vor lucra folosind materiale şi unelte specifice meşteşugului pe care îl vor invăţa. In pauza programată după 2 ore de instruire, copii vor fi antrenaţi în activităţi de tipul: jocuri interactive cu specific rustic şi tradiţional, prezenţa diferitelor ansambluri de dansuri şi cântece populare, trupe de teatru pentru copii, care vor intregi caracterul formativ al educaţiei pentru cultură şi artă tradiţională autentică. Iniţierea în tainele meşteşugului ales se va concretiza prin realizarea de către copii, sub atenta îndrumare a meşterului popular, a unor obiecte ce vor fi expuse în cadrul unei expoziţii cu vânzare;

·                De asemenea, evenimentele culturale din pauzele interactive vor atarge mulţi vizitatori. Evenimentul va fi mediatizat, iar expoziţia cu vânzare de la finalul taberei de creaţie, care va cuprinde atât obiectele realizate de micii meşteri, cât şi lucrări ale meşterilor deja consacraţi va fi o modalitate de promovare a meşteşugurilor populare româneşti;

·               Nu în ultimul rând este argumentul de ordin financiar, asociatia  neavând forţa financiară necesară a realiza scopul si obiectivele propuse prin acest proiect decât în proporţie de 10 – 15 %  din totalul costurilor necesare .

 
Copyright © 2008 - 2020 Asociatia Dialog pentru Dezvoltare. Designed by mc-design.ro Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional